Back to Articles list

 

*English text follows 

 

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ & ΓΚΡΑΦΙΤΙ   vs   ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΤΟΙΧΩΝ

Οι τοιχογραφίες και τα γκράφιτι  φαίνεται να κερδίζουν πάλι το έδαφος, αφήνοντας στο περιθώριο τις ταπετσαρίες τοίχου (wallpapers) και τις φθηνές λύσεις εκτυπώσεων σε αυτοκόλλητο.  Και αυτό γιατί η ποιότητα του σχεδιασμού, η εικαστική αξία, η ποιότητα των υλικών και η αντοχή μιας τοιχογραφίας στο χρόνο είναι αξίες αξεπέραστες.

 

Όλη η αλήθεια για τις τοιχογραφίες

 • Τα κατάλληλα χρώματα επιτρέπουν στον τοίχο να ‘αναπνέει’ εμποδίζοντας την εμφάνιση εξογκωμάτων υγρασίας και ρωγμών.
 •  Χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα υλικά σε ένα ‘υγιή’ τοίχο, η μπογιά δεν θα ξεφλουδίσει.
 • Για να επαναφέρετε τον τοίχο στην αρχική του μορφή, απλά μπορείτε να βάψετε την τοιχογραφία χωρίς επί πλέον έξοδα αποκατάστασης.
 • Υπάρχουν αμέτρητες επιλογές χρωμάτων σε αντίθεση με τα wallpapers. 
 • Διατίθενται αμέτρητες επιλογές για εφέ μπογιάς και υφής όπως γυαλάδες, πέρλες, διαφανή και μεταλλικά χρώματα, φωσφοριζέ, μπογιές με υφή και πολλά άλλα.
 • Μπορεί να αποτυπωθεί πιστά και ρεαλιστικά σχεδόν οποιοδήποτε σχέδιο ή εικόνα ζητηθεί.
 • Μπορεί να υλοποιηθεί οποιαδήποτε ιδέα σας ή και να γίνει μετατροπή σε οποιαδήποτε εικόνα έχετε, προσαρμόζοντας τη στις ανάγκες σας για ένα πιο προσωπικό αποτέλεσμα.
 • Ενδεχόμενες ζημιές σε τοιχογραφίες μπορούν να αποκατασταθούν πλήρως και άμεσα.
 • Και το σημαντικότερο, μπορώ να ζωγραφίσω ό,τι θέλετε και όχι ό,τι οι κατασκευαστές wallpaper αποφάσισαν για εσάς. 
 • Στην όψη μιας πραγματικής τοιχογραφίας ή γκράφιτι, το αποτέλεσμα είναι τόσο εντυπωσιακό που δεν μπορεί να συγκριθεί σε καμία περίπτωση με τη φθηνή λύση ενός αυτοκόλλητου ή wallpaper.

 

Όλη η αλήθεια για τις ταπετσαρίες τοίχου (wallpapers)

 • Μια καλή εφαρμογή wallpaper  δεν είναι τόσο φθηνή όσο νομίζουν πολλοί.
 • Τα συνήθη ξεφλουδίσματα θα πρέπει να διορθώνονται, πράγμα όχι και τόσο απλό.
 •  Αν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε περισσότερη ποσότητα ενός μοτίβου από αυτό που αρχικά παραγγείλατε υπάρχει  η πιθανότητα εξάντλησης  του στοκ. 
 •  Αν δοκιμάσετε να μπογιατίσετε ένα υφιστάμενο wallpaper,  έκτος του ότι μπορεί να μην πετύχει το αποτέλεσμα,  η ενδεχόμενη αφαίρεση του θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη.
 •  Συνήθως με τον καιρό  τα wallpapers αρχίζουν να ξεφλουδίζουν  λόγω κακής ποιότητας κόλλας, λόγω συστολής-διαστολής του τοίχου, αλλά και λόγω παγίδευσης της υγρασίας μεταξύ αυτού και  του τοίχου.
 • Είναι σχετικά  δαπανηρή τόσο η αφαίρεση τους, όσο και η αποκατάσταση των ζημιών από την αφαίρεση τους.
 • Επίσης, δεν μπορούν να προβλεφθούν οι κρυφές ζημιές ή ατέλειες του τοίχου (ρωγμές, υγρασία, οπές, σαθρά υλικά, σαράκι ξύλου, μούχλα ...) που μπορεί να κρύβοννται  από κάτω από  ένα wallpaper!
 •  Όλες οι ενώσεις  φαίνονται, καταστρέφοντας την αισθητική του τοίχου.
 • Είναι αδύνατο μια τυπωμένη εικόνα σε wallpaper να μπορεί να σβήσει διαδοχικά για να ενωθεί με μονόχρωμη επιφάνεια τοίχου χωρίς την εμφάνιση της γραμμής  διαχωρισμού των δύο.
 •  Για τις επί παραγγελίας εκτυπώσεις,  η εικόνα πρέπει να είναι επαγγελματικού επιπέδου για την αποφυγή εμφάνισης σφαλμάτων. 
 • Μετά από καιρό,  αν χρειαστεί  να αντικαταστήσετε ένα κατεστραμμένο τμήμα της ταπετσαρίας σας, θα συνειδητοποιήσετε ότι οι αποχρώσεις του παλιού και του νέου κομματιού δεν είναι οι ίδιες (ακόμα και αν προέρχονται από το ίδιο ρολό) επειδή οι συνθήκες περιβάλλοντος το σκουραίνουν (ακαθαρσίες) ή το αποχρωματίζουν (ακτινοβολία).
 • Είναι αδύνατο να αποκατασταθεί μόνο  στο σημείο ζημιάς  ένα γδαρμένο ή κατεστραμμένο  μέρος,  χωρίς να αντικαταστήσετε ολόκληρο το ρολό.
 •  Ένα φθηνό wallpaper  σε συνδυασμό με προϊόντα εφαρμογής  χαμηλού κόστους επηρεάζουν την ποιότητα και τη διάρκειά ζωής του.  Στην αρχή μπορεί να μην σας κοστίσει αρκετά η εφαρμογή του, αλλά στο τέλος μπορεί να σας κοστίσουν αρκετά  η συντήρηση ή η αντικατάσταση του.
 • Στην όψη μιας εικόνας σε wallpaper, δεν υπάρχει περίπτωση να νιώσουμε το δέος που αποπνέει  ένα πραγματικό έργο τέχνης,  τοιχογραφία ή γκράφιτι, αλλά μας δίνεται η αίσθηση της εκτύπωσης που ο καθένας μπορεί να αγοράσει.  

Σάββας Κουρέας

(AnexitiloN art work)

 

*ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ & ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Back to Articles list

…………………………………………………………………………………………

*English text 

 

MURALS & GRAFFITI ART   vs   STICKERS & WALLPAPERS

Today, art murals and graffiti art, show up to win back the ground, leaving room for the wall tapestries (wallpapers) and cheap sticker printing solutions. This is because the design quality, the artistic value, the quality of the materials and their durability, make up for the remarkable values of a mural.

 

The truth about art murals, wall paintings & graffiti

 • The appropriate paint allows the wall to ‘breathe’ preventing it from bulging and cracking
 • When using the appropriate materials on a ‘healthy’ wall, the paint will not peel.
 • You can re-paint any time you decide for a change.
 • You have many more color choices in paints than in wallpapers
 • There are countless choices of finishing effects like gloss/matt finishes, vibrant pearls, transparent, metallic, deep candies, fluorescent, 3D textures and many more.
 • Any pattern or image can be painted and reproduced by a professional artist
 • Any new idea or image customization can be done according to the client’s needs resulting in a personal and unique outcome.
 •  Any damage on the artwork can be fixed with perfection!
 • Here, I can create what YOU want and NOT what the mass production wallpaper companies decided for you!
 • Standing in front of a real mural, art wall painting or graffiti art work, the outcome is very impressive! This can’t be compared with a cheap sticker/wallpaper solution.

 

The truth about wallpapers & sticker art 

 • A good wallpaper application is not as cheap as people think.
 • If it starts to peel, you have to fix it, which is a hassle.
 • If you try to replace a pattern, there is always a possibility to be out of stock.
 • There is a problem when painting over existing wallpaper.  It will not look as nice, and its future removal is harder.
 • Over time the wallpaper will begin to peel according to glue failure, to the wall expansion-contraction and also due to the trapped humidity between the wallpaper and the wall.
 • If you are planning to sell a house, have in mind that not many people like wallpaper, and you cannot remove them easily.
 •  It is costly to remove it and fix any occurring damages, and at last you cannot predict the hidden damages/imperfections of the wall (cracks, humidity, holes, loose material, woodworms for wood, mold…) that it may hide! 
 • All joints are showing, with the ugly overlapping stripes destroying the aesthetics of the wall.
 • It is absolutely impossible to have a printed image with a gradient effect starting from the wallpaper area and getting totally blended to the next wall surface without having a separation line of the two.  
 • Many times the vibrant loose pixels in combination with an out of focus low resolution image definitely destroy the custom printed wallpaper image. 
 • Over time if you decide to replace a damaged part of a wallpaper, you will realize that the color tones of both parts cannot match (even if they come from the same roll) because the environment conditions darken (dirty) or discolor it
 • It is impossible to fix partially even a small scratched/destroyed part without replacing the entire roll.
 • Cheap wallpaper together with low cost application products will always affect the quality and the duration of it. At the beginning it may cost you nothing to install, but at the end it may cost you a fortune to replace and fix it!
 • Standing in front of a wallpaper image, there is no way you can have the impression of a real, one of a kind art-mural, but instead you get that of a printed one which everyone can get. 

Savvas Koureas

(AnexitiloN art work)

 

* TO SEE SAMPLES OF WALLPAINTINGS & GRAFFITI ART CLICK HERE.

Back to Articles list