FREQUENTLY ASKED QUESTIONS - Συχνές Ερωτήσεις

*English text follows 

 

Συχνές πιθανές ερωτήσεις που αφορούν το 'ART & DESIGN WORK', απαντώνται πιο κάτω. Εάν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, μην διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μου.

 

Πόσα κοστίζει η δουλειά σου;

Η κοστολόγηση της εικαστικής και καλλιτεχνικής μου δουλειάς καθορίζεται από διάφορους παράγοντες όπως η περιπλοκότητα και το στυλ του σχεδιασμού, η δυσκολία πρόσβασης στο χώρο εργασίας, το μέγεθος και η κλίμακα του project, τα κόστη των υλικών, άλλες συμπληρωματικές εργασίες, η έρευνα, τα κόστη της τελικής μεταφοράς και τοποθέτησης του έργου, καθώς και ο ολικός χρόνος που απαιτήθηκε.

Η ολική κοστολόγηση οποιουδήποτε έργου, μπορεί να καθοριστεί μόνο όταν διαμορφωθεί η τελική πρόταση λύσης.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να ολοκληρωθεί ένα έργο;

Το χρονοδιάγραμμα που απαιτείται για να συμπληρωθεί ένα εικαστικό/ σχεδιαστικό έργο, εξαρτάται κυρίως από τους παράγοντες που ανέφερα πιο πάνω. Αυτό μπορεί να χρονοθετηθεί, να υπολογιστεί και να προκαθοριστεί σε συνεργασία με τον πελάτη. 

Μπορείς να στείλεις έργα σου στο εξωτερικό;

Τα έργα μου μπορούν να σταλούν σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, αρκεί να έχει πληρωθεί τόσο η αξία τους, όσο και τα έξοδα αποστολής τους από τον πελάτη. 

Πώς μπορώ να πληροφορούμαι για την εξέλιξη ενός έργου;

Στις περιπτώσεις έργων μεγάλης κλίμακας, σας αποστέλλεται με email φωτογραφικό υλικό για να μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του έργου.

Είναι δυνατόν να έχω ένα έργο δημιουργημένο με βάση τις δικές μου ιδέες;

Το πρώτο στάδιο μιας οποιασδήποτε δημιουργικής διαδικασίας, αποτελεί τη συλλογή όλων των σχετικών πληροφοριών που μπορείτε να μου δώσετε. Είναι αδύνατο να αρχίσω να δημιουργώ για οποιονδήποτε πελάτη χωρίς να γνωρίζω καλά το θέμα, τις ανάγκες του, και ακόμη χωρίς να συζητήσω για τις σκέψεις και τις ιδέες του. Ενθαρρύνω σθεναρά τον κόσμο να μου μεταφέρει οποιαδήποτε βοηθητική πληροφορία, ως το κλειδί για το καλύτερο δυνατό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

Μπορείς να μου αναπλάσεις ένα έργο που ήδη έχω;

Προσωπικά προτιμώ να δημιουργώ από την αρχή, αν πρόκειται για τη δουλειά κάποιου άλλου. Λυπάμαι, αλλά αν το έργο που ήδη υπάρχει είναι πνευματικά κατοχυρωμένο, τότε δεν έχω το δικαίωμα να το αλλοιώσω. Αν δεν είναι κατοχυρωμένο ή αν κατέχετε άδεια επέμβασης, τότε κανένα πρόβλημα. Μπορώ να κάνω ότι μου ζητήσετε. 

Πόσο μακριά ταξιδεύεις για δουλειά;

Το ‘AnexitiloN art work’ εδρεύει στη Λευκωσία, και παρέχει υπηρεσίες σε ολόκληρη την Κύπρο. Είμαι ανοικτός στο ενδεχόμενο ταξιδιού για παροχή υπηρεσιών σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Οι πίνακες είναι κορνιζαρισμένοι;

Συνήθως οι πίνακες αποστέλλονται χωρίς κορνίζα, αλλά μπορούν να κορνιζαριστούν αν αυτό ζητηθεί, με το επιπλέον κόστος να επιβαρύνει τον αγοραστή.

 

.............................................................................................................

*English text

 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Frequently asked questions regarding 'ART & DESIGN WORK' have been answered below. If you require any further assistance, please feel free to contact us and we will respond to your request promptly.

 

How much does your work cost?

ART/ DESIGN WORK pricing is determined by various factors such as the complexity and the style of the design, difficulty of access to the work area, size or scale of the project, materials expenses, other complementary processes, research, final installation expenses and also by the timeframe for the completion of the overall job created. 

The overall pricing for any type of project, can only be determined after an on-site consultation has been completed.

How long does it take to complete a project?

The timeframe that is needed for an art/design work to be completed, mainly depends on most of the factors I mentioned above. This can be time- scaled and predicted in cooperation with the client.

Can you send your artworks abroad?

Artworks can be shipped anywhere in the world, as long as their value is already paid. The courier expenses have to be covered by the client as well. 

How can I get informed about the progress of a project?

In case of long scale projects, digital photos can be emailed to you so that you can see your art/design work as it progresses.

Could it be possible to have an art/design work created, based on my own ideas?

The first stage of any creative process is to get all the relevant information you can provide me. It is impossible to start creating for any customer without a thorough understanding of the theme, his/her needs and also without discussing their thoughts and ideas. I strongly encourage people to provide me with any helpful information as the key for the best artistic outcome. 

Can you restyle an existing art/design work I already have?

I personally prefer to create something from scratch, if it has to do with someone else’s work. I apologize, but if the existing art/design work is already copyrighted, then I do not have the right to alter it. If it is not copyrighted, or if you have the permission to alter it, then it is no problem. 

I could do whatever you like!

How far do you travel for work?

‘AnexitiloN art work’ is located in Nicosia, servicing the whole island of Cyprus for any project.

I am open to discuss travelling for services provision to any part of the world. 

Are paintings framed?

The paintings are normally delivered without a frame, but can be framed if it is preferred with an extra cost added to the final price.