Εικαστικός κατάλογος των καλλιτεχνών που έλαβαν μέρος στο πολιτιστικό γεγονός ‘ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2003’. Στο γεγονός αυτό λαμβάνουν μέρος καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στην παλιά πόλη της Λευκωσίας, κατά το οποίο ανοίγουν τα εργαστήρια τους, για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο κοινό. Ο Σάββας Κουρέας (ως ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ομάδας), άνοιξε το δικό του εργαστήριο, το ‘AnexitiloN art & design studio’, παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων έργων την εικαστική ενότητα με τίτλο ‘Οργανικός Βιομορφισμός’.